Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (16/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 58%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (13/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 60%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ vài nơi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (13/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.6 độ C, độ ẩm 60%.

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (12/4), áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. 1. Cảnh báo khả năng nắng nóng: Cảnh báo, từ ngày mai (13/4) nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở một số địa phương trong tỉnh. Từ ngày (14/4) nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh, đợt nắng nóng diện rộng này khả năng kéo dài nhiều ngày, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày biển phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45 - 55%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 - 16 giờ.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (06/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.3 độ C, độ ẩm 49%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 60%.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (05/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 66%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 61%.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (04/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.1 độ C, độ ẩm 61%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.9 độ C, độ ẩm 58%.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (03/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 59%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.6 độ C, độ ẩm 49%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (02/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.9 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 53%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (01/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 48%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (31/3) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.9 độ C, độ ẩm 55%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.6 độ C, độ ẩm 56%.

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Cảnh báo, ngày mai 31/3 nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở một số địa phương. Từ ngày (01/4) đến ngày (07/4) nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày biển phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45 - 55%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 - 15 giờ. 2. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: cấp 1.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 13 ngày 14/9/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Độ ẩm từ 54 đến 88%. Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2023, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên các địa phương vùng đồng bằng Quảng Nam đã xuất hiện một đợt nắng nóng nhẹ, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35.0 - 36.0 độ C, độ ẩm thấp nhất xuống 59%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Một số địa phương vùng đồng bằng phía Nam đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (11/9) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 33.5 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 31.6 độ C, độ ẩm 77%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (10/9) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.1 độ C, độ ẩm 61%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh chưa xảy ra nắng nóng.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 03 tháng 9 năm 2023, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh nên các địa phương Quảng Nam đã xuất hiện một đợt nắng nóng và nắng nóng nhẹ, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35.0 - 36.0 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất xuống 48%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (02/9) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.3 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 32.5 độ C, độ ẩm 63%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua 01/9) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 59%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.0 độ C, độ ẩm 56%.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 ... 51 52 53  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan