Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (09/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra, tại các địa phương trong tỉnh có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (09/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra, tại các địa phương trong tỉnh có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài 1 - 2 ngày tới, sau đó dịu dần .

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (08/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra, tại các địa phương trong tỉnh có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (08/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (07/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (22/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (22/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (21/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (21/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (20/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (19/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai(19/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay(18/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (18/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (17/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (17/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (16/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ ngày cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Đợt nắng nóng này còn duy trì trong vài ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (16/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh với nhiệt độ ngày cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Nhiệt độ cao nhất ở các địa phương tỉnh Quảng Nam như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) 35.3 độ C, Trà My (Bắc Trà My) 35.6 độ C .

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (14/7), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, các địa phương trong tỉnh có nhiệt độ ngày cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 48 49 50 51 52  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan