Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin lũ lụt

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với bão số 6 đang hoạt động trên Biển Đông.

​TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

​TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Đêm nay và ngày mai 31/12 các địa phương Quảng Nam tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa dự báo như sau: Các địa phương vùng núi Tây Bắc phổ và đồng bằng ven biển phía Bắc biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 30mm. Vùng núi Tây Nam và vùng đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Chiều và đêm nay 30/12 các địa phương Quảng Nam tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa dự báo như sau: Các địa phương vùng núi Tây Bắc phổ và đồng bằng ven biển phía Bắc biến từ 20 - 30mm, có nơi trên 40mm. Vùng núi Tây Nam và vùng đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Cảnh báo mưa: Trong 24 giờ tới tổng lượng mưa phổ biến như sau: vùng núi phía Tây Bắc và đồng bằng ven biển phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm; vùng núi phía Tây Nam, vùng trung du phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa 24 giờ qua như sau: Vùng đồng bằng ven biển phổ biến 40 - 60mm, riêng trạm đo mưa Xuân Bình 127mm; vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 20 - 30mm; vùng trung du và vùng núi phía Tây Nam phổ biến 50 - 70mm, riêng trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 106mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa rải rác, có nơi mưa vừa.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Trong 24 giờ tới tổng lượng mưa phổ biến như sau: vùng núi phía Tây Bắc phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 30mm; vùng núi phía Tây Nam và trung du và đồng bằng ven biển phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.

​TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

​TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Cảnh báo mưa: Trong 24 giờ tới tổng lượng mưa phổ biến như sau: vùng núi phía Tây Bắc, trung du và đồng bằng ven biển phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm; vùng núi phía Tây Nam và trung du phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 13 đến ngày 16/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200mm, có nơi lớn hơn 250mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 07h ngày 11 đến 07h ngày 12/12) vùng núi phía Tây Bắc, trung du và đồng bằng ven biển phổ biến 25 - 50mm, riêng tại trạm đo mưa Xuân Bình 98mm; vùng núi phía Tây Nam phổ biến 60 - 90mm, riêng tại trạm Khí tượng Trà My (Bắc Trà My) 137mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 13h ngày 10 đến 13h ngày 11/12) vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 20 - 40mm, riêng tại trạm Ái Nghĩa 125mm; vùng trung du và vùng núi phía Tây Nam phổ biến 40 - 80mm, vùng đồng bằng ven biển phổ biến 130 - 260mm, có nơi cao hơn như trạm đo mưa Núi Thành 288mm, Xuân Bình 326mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 07h ngày 10 đến 07h ngày 11/12) vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 20 - 40mm, riêng tại trạm Ái Nghĩa 124mm; vùng trung du và vùng núi phía Tây Nam phổ biến 40 - 70mm, vùng đồng bằng ven biển phổ biến 150 - 350mm, có nơi cao hơn như trạm Thủy văn Câu Lâu 391mm.

​TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

​TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 13h ngày 09 đến 13h ngày 10/12) vùng núi phổ biến 25 - 75mm, riêng tại trạm Ái Nghĩa 263mm; vùng trung du phổ biến 60 - 90mm, vùng đồng bằng ven biển phổ biến 420 - 520mm, có nơi cao hơn như trạm Thủy văn Tam Kỳ 591mm, đo mưa Núi Thành 550mm.

​TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

​TIN CẢNH BÁO MƯA LŨ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông. Nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 07h ngày 09 đến 07h ngày 10/12) vùng núi và trung du phổ biến 20 - 70mm, riêng tại trạm Ái Nghĩa 227mm; vùng đồng bằng ven biển phổ biến 300 - 500mm, có nơi cao hơn như trạm Thủy văn Tam Kỳ 548mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở tại các địa phương vùng núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước và ngập úng ở các địa phương thấp trũng.

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với đới gió Đông hoạt động mạnh; Vì vậy, các địa phương Quảng Nam đã có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ 07h ngày 26/12 đến 07h ngày 27/12 phổ biến từ 20 - 60mm, có nơi cao hơn như Xuân Bình (huyện Núi Thành) 97mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với trường gió Đông. Nên từ 13h ngày 02/12 đến 13h ngày 03/12, tại các địa phương Quảng Nam đã có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 80mm; riêng Xuân Bình (huyện Núi Thành) có mưa rất to, lượng mưa là 108mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với trường gió Đông. Nên từ 07h ngày 02/12 đến 07h ngày 03/12, tại các địa phương Quảng Nam đã có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 70mm; riêng Xuân Bình (huyện Núi Thành) có mưa rất to, lượng mưa là 107mm.

TIN CẢNH BÁO LŨ

TIN CẢNH BÁO LŨ

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với trường gió Đông, nên từ chiều mai (ngày 01/12) các địa phương Quảng Nam nhiều khả năng có mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo: Từ đêm 01/12/2017 đến ngày 04/11/2017 các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ.


Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

16.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan