Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết hàng ngày

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 90 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, có lúc giật cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 28 ngày 29/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 95%. Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 25 ngày 26/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C. Độ ẩm từ 92 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, chiều mai có lúc mưa vừa, mưa to và dông, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, chiều mai có lúc cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 23 ngày 24/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 95%.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 83 đến 95%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 95%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 83 đến 95%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 86 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, giật cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 73 đến 97%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 73 đến 97%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 86 đến 97%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 06 ngày 07/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 88 đến 98%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 04 ngày 05/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 96%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 03 ngày 04/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Độ ẩm từ 68 đến 98%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 73 đến 97%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 95%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 97%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3. 2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 96%. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3.


Các tin khác

1 2 3 ... 145 146 147  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

21.09.2021 07:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan