Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết hàng ngày

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và sáng mai có lúc có mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 86 đến 98%. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và sáng mai có lúc có mưa rào nhẹ, trưa nhiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 95%. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 82 đến 97%. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 84 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 97%. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 95%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 95%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 95%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 48 đến 85%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 95%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 68 đến 90%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 90 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 85%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 72 đến 95%. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 90 đến 97%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 93 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 78 đến 95%. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 93%. Gió Đông đến Bắc Nam cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 88 đến 97%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, ngày mai có lúc cấp 4 - cấp 5, giật cấp 6.


Các tin khác

1 2 3 ... 136 137 138  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan