Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết hàng ngày

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.Độ ẩm từ 65 đến 96%.Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 78 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 94%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 94%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, đêm trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 83 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 62 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.Độ ẩm từ 88 đến 92%.Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Dự báo đêm 11 ngày 12/12

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 92%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 92%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.


Các tin khác

1 2 3 ... 112 113 114  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

17.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan