Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết hàng ngày

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam

Dự báo đêm 11 ngày 12/12

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 92%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 92%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.Độ ẩm từ 88 đến 92%.Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, trời lạnh, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, giật cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 93%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, giật cấp 5.

Dự báo đêm 03 ngày 04/12/2019

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 93%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, giật cấp 5.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 93%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4, giật cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 93%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, trưa chiều mai có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 93%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 82 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Độ ẩm từ 68 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 84 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, đêm và sáng có lúc có mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 86 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, ngày có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 90 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5, giật cấp 6.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều có lúc nắng yếu. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, có lúc cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 96%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, có lúc cấp 4.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 88 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 88 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.


Các tin khác

1 2 3 ... 111 112 113  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

17.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan