Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/5/2022.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/5/2022.

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 57%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (14/5), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022

Hiện nay (14/5), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022.

Hiện nay (12/5), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/5/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/5/2022

Hiện nay (13/5), rãnh thấp có trục qua 23 - 25 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua các địa phương Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (13/5) tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.8 độ C, độ ẩm 57%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.2 độ C, độ ẩm 60%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (12/5), rãnh thấp có trục qua 24 - 26 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây phát triển và dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (12/5), rãnh thấp có trục qua 24 - 26 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây phát triển và dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (11/5), rãnh thấp có trục qua 24 - 26 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (11/5), rãnh thấp có trục qua 24 - 27 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và dịch dần xuống phía Nam.

THÔNG TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

THÔNG TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (10/5), rãnh thấp có trục qua 25 - 28 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 54%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (28/4), phần phía Nam rãnh thấp nối với áp thấp nóng phía Tây dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (27/4), phần phía Nam rãnh thấp nối với áp thấp nóng phía Tây dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (27/4), phấn phía Nam rãnh thấp nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén sau đầy dần lên. 24 giờ qua các địa phương Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ hôm nay (27/4) tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.7 độ C, độ ẩm 67%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.9 độ C, độ ẩm 55%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 20 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022

Hiện nay (26/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022

Hiện nay (26/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022

Hiện nay (26/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (25/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (25/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. 24 giờ qua các địa phương vùng núi Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (25/4) tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 68%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.9 độ C, độ ẩm 55%.


Các tin khác

1 2 3 ... 33 34 35  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan