Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (24/8), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Nam đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình. Trong 24 giờ qua, các địa phương chưa xảy ra nắng nóng.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (24/8), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Nam đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (24/8), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Nam đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (23/8), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23/8/2022

Hiện nay (23/8), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình.

​TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng nhẹ cục bộ, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35.0 - 36.0 độ C, độ ẩm thấp nhất xuống 57%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (18/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (17/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (17/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (17/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trong 24 giờ qua, các địa phương đã xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (16/8) tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.2 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.2 độ C, độ ẩm 57%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/8/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/8/2022

Hiện nay (16/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/8/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/8/2022

Hiện nay (16/8), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 05 tháng 8 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên các địa phương vùng đồng bằng đã xuất hiện một đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36.0 - 37.0 độ C, độ ẩm thấp nhất xuống 55%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (05/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (05/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (05/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM -   Tin phát lúc 20 giờ 00 phút, ngày 04/8/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM -   Tin phát lúc 20 giờ 00 phút, ngày 04/8/2022

Hiện nay (04/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/8/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/8/2022

Hiện nay (04/8), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

​TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam nên các địa phương vùng đồng bằng đã xuất hiện một đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, độ ẩm thấp nhất xuống 56%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31/7/2022.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31/7/2022.

Hiện nay (31/7), các địa phương Quảng Nam đang chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu đến trung bình.


Các tin khác

1 2 3 ... 40 41 42  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan