Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (15/9) đã xảy ra nắng nóng ở các địa phương vùng đồng bằng và một số nơi ở vùng núi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.6 độ C, độ ẩm 50%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.8 độ C, độ ẩm 62%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (14/9) đã xảy ra nắng nóng ở các địa phương vùng đồng bằng và một số nơi ở vùng núi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.7 độ C, độ ẩm 55%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 61%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14/9/2020

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14/9/2020

Do ảnh hưởng của phần xa phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên trưa hôm nay (14/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.6 độ C, độ ẩm 55%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.5 độ C, độ ẩm 61%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (13/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.6 độ C, độ ẩm 57%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.4 độ C, độ ẩm 66%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (12/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng và một số nơi vùng núi có nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.7 độ C, độ ẩm 54%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 64%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (12/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng và một số nơi vùng núi có nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.4 độ C, độ ẩm 54%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.6 độ C, độ ẩm 64%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (11/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng và một số nơi vùng núi có nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.3 độ C, độ ẩm 54%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 67%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (10/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.8 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.2 độ C, độ ẩm 59%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (08/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.5 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.2 độ C, độ ẩm 68%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 08/9/2020

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 08/9/2020

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm nay (08/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 62%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.8 độ C, độ ẩm 68%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm nay (07/9) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.1 độ C, độ ẩm 48%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.9 độ C, độ ẩm 61%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (06/9) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.0 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 60%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm nay (06/9) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.0 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.4 độ C, độ ẩm 60%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (05/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng, ở vùng núi chỉ xảy ra vài nơi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 59%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 63%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (04/9) một số địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 65%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 67%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 04/9/2020

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 04/9/2020

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (04/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.1 độ C, độ ẩm 65%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.3 độ C, độ ẩm 67%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (03/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ diện rộng, ở vùng núi chỉ xảy ra vài nơi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 33.9 độ C, độ ẩm 61%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.4 độ C, độ ẩm 68%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (02/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng nhẹ diện rộng, ở vùng núi chỉ xảy ra vài nơi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 57%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 67%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (29/8) nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở vùng đồng bằng và một số nơi ở vùng núi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 57%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.6 độ C, độ ẩm 60%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của đới gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (28/8) nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở vùng đồng bằng và một số nơi ở vùng núi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 65%.


Các tin khác

1 2 3 ... 27 28 29  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

16.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan