Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

Hiện nay, ở khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển - Phát lúc 16h00/28/9

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển - Phát lúc 16h00/28/9

Hiện nay (28/9), ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (25/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (24/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào và dông.

​TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

​TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (23/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (23/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  - Tin phát lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22/9/2022.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN - Tin phát lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22/9/2022.

Hiện nay (22/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (22/9), ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông,  gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (21/9), ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (21/9), ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (21/9), ở khu vực vịnh Bắc Bộ, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (20/9), ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (20/9), ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN - tin phát lúc 16h00 ngày 19/9/2022

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN - tin phát lúc 16h00 ngày 19/9/2022

Hiện nay (19/9), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông,  gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (19/9), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông,  gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (18/9), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông,  gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (16/9), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (15/9), mưa dông đang xuất hiện trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), gió Tây Nam ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau đang hoạt động mạnh dần lên. Ở Phú Quý đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (14/9), mưa dông đang xuất hiện trên khu vực Giữa Biển Đông, gió Tây Nam ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau đang hoạt động mạnh dần lên. Dự báo: đêm 14/9 ngày 15/9, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (14/9), mưa dông đang xuất hiện trên khu vực Giữa Biển Đông, gió Tây Nam ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau đang hoạt động mạnh dần lên.


Các tin khác

1 2 3 ... 27 28 29  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan