Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (12/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 50%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.4 độ C, độ ẩm 57%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (11/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 38.0 độ C, độ ẩm 52%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.3 độ C, độ ẩm 58%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (11/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 38.0 độ C, độ ẩm 52%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.3 độ C, độ ẩm 58%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (11/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 38.0 độ C, độ ẩm 52%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.6 độ C, độ ẩm 58%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (10/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.4 độ C, độ ẩm 52%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 57%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM -  Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 10/7/2020

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 10/7/2020

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (10/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.7 độ C, độ ẩm 52%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 57%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10/7/2020

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10/7/2020

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (09/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.9 độ C, độ ẩm 58%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.3 độ C, độ ẩm 61%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (09/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.6 độ C, độ ẩm 58%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 61%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 15 giờ 30 phút.

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (08/7) một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.1 độ C, độ ẩm 58%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (07/7) một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 57%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (07/7) một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 33.9 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.7 độ C, độ ẩm 57%. Dự báo, ngày mai (08/7) một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 36 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55 - 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 giờ 00 - 14 giờ 00.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (06/7) một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 57%. Dự báo, ngày hôm nay (07/7) một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 36 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55 - 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 giờ 00 - 14 giờ 30.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (04/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 64%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.8 độ C, độ ẩm 55%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (04/7) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng núi chỉ xảy ra một vài nơi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 64%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.4 độ C, độ ẩm 55%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (03/7) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng núi chỉ xảy ra một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 61%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 68%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trưa hôm nay (03/7) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng núi chỉ xảy ra một vài nơi. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.1 độ C, độ ẩm 61%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 32.4 độ C, độ ẩm 68%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (02/7) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng diện rộng, vùng núi chỉ xảy ra một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 56%.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (01/7) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất như sau: Trạm Khí tượng Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.4 độ C, độ ẩm 53%; Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.8 độ C, độ ẩm 53%.

​TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

​TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày, riêng các ngày 21 - 25/6 có nắng nóng gay gắt.

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM -  Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30/6/2020

​TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30/6/2020

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày hôm qua (29/6) các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.4 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.3 độ C, độ ẩm 56%.


Các tin khác

1 2 3 ... 125 126 127  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

17.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan