Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

Hiện nay (16/5) không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam.

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ  VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

Hiện nay (16/5) không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam.

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên, sau ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc. Nên trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 14/5 đến 19 giờ ngày 15/5) các địa phương Quảng Nam đã có mưa rào và dông, rải rác mưa vừa. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi cao hơn như: trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 47mm, Thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 48mm.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/5/2022.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/5/2022.

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 57%.

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ  VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH - Tin phát lúc 09giờ 00 phút, ngày 15/5/2022.

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG, MƯA LỚN CỤC BỘ VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH - Tin phát lúc 09giờ 00 phút, ngày 15/5/2022.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên, sau ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (15/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC - Tin phát lúc 21 giờ 30 phút, ngày 14/5/2022.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC - Tin phát lúc 21 giờ 30 phút, ngày 14/5/2022.

Hiện nay (14/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (14/5), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022

Hiện nay (14/5), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14/5/2022.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14/5/2022.

Hiện nay (14/5), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2022.

Hiện nay (12/5), các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng của phần phía Nam rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/5/2022

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM - Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/5/2022

Hiện nay (13/5), rãnh thấp có trục qua 23 - 25 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua các địa phương Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (13/5) tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.8 độ C, độ ẩm 57%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.2 độ C, độ ẩm 60%.

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (12/5), rãnh thấp có trục qua 24 - 26 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây phát triển và dịch dần xuống phía Nam.

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (01/5), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc.

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (01/5), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc.

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (01/5), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc.

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (01/4), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc.

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (30/4), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh dần.

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG  VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (30/4), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh dần.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC - Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022.

Hiện nay (29/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.


Các tin khác

1 2 3 ... 183 184 185  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan