Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Tin dự báo mưa lớn

Tin dự báo mưa lớn

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến từ 70 - 150mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 150 - 200mm, có nơi cao hơn như: Trạm Thủy văn Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức) và trạm Thủy văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 241mm.

Tin dự báo mưa lớn

Tin dự báo mưa lớn

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 40 - 90mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 120 - 220mm, có nơi cao hơn như: Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 268mm, trạm Đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 244mm.

Tin dự báo mưa lớn - Phát lúc 21h00/01/12

Tin dự báo mưa lớn - Phát lúc 21h00/01/12

Các địa phương Quảng Nam đã có mưa rào rải rác.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam không mưa.

Tin dự báo mưa lớn - Phát lúc 09h00/30/11

Tin dự báo mưa lớn - Phát lúc 09h00/30/11

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam không mưa.

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

Hiện nay, ở khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa rào và dông.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 20/11 đến 19 giờ ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm như: trạm Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 103mm, trạm Thủy văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 109mm, trạm Khí tượng Tam Kỳ (thành phố Tam Kỳ) 111mm và trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 125mm.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 20/11 đến 19 giờ ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm như: trạm Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 103mm, trạm Thủy văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 109mm, trạm Khí tượng Tam Kỳ (thành phố Tam Kỳ) 111mm và trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 125mm.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ 13 giờ ngày 20/11 đến 13 giờ ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến từ 15 - 60mm, có nơi trên 60mm như: trạm Đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 83mm, trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 63mm, trạm Thủy văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 90mm, trạm Thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 66mm và trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 93mm. 2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 20/11 đến 07 giờ ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 8 - 20mm, riêng vùng núi phía Tây Nam tỉnh có nơi mưa to đến rất to như: trạm đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 79mm và trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 105mm.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 20/11 đến 01 giờ ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh chủ yếu có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 8 - 20mm, riêng vùng núi phía Tây Nam tỉnh có nơi mưa to đến rất to như: trạm đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 73mm và Trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 110mm.

Tin mưa lớn - Phát lúc 13h30/20/11

Tin mưa lớn - Phát lúc 13h30/20/11

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 19/11 đến 13 giờ ngày 20/11 các địa phương phía Bắc tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm; các địa phương phía Nam tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 20 - 70mm, có nơi trên 100mm như: Trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 115mm và trạm đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 119mm.

Tin dự báo mưa lớn - Phát lúc 09h00/20/11

Tin dự báo mưa lớn - Phát lúc 09h00/20/11

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 19/11 đến 07 giờ ngày 20/11 các địa phương phía Bắc tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm; Các địa phương phía Nam tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 30 - 90mm, có nơi trên 90mm như: Trạm đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 100mm, trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 103mm và trạm đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 107mm.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Diễn biến mưa trong 18 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 19/11 đến 01 giờ ngày 20/11 các địa phương phía Bắc tỉnh đã có mưa, mưa rào, lượng mưa phổ biến dưới 10mm; Các địa phương phía Nam tỉnh đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm, có nơi trên 80mm như: Trạm đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 90mm, trạm đo mưa Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 85mm, trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 82mm và trạm đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 94mm.

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao hoạt động nên từ chiều ngày 19 đến ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to, cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 19 đến ngày 20/11. Tổng lượng mưa các địa phương phổ biến từ 100 - 200mm, vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây Nam có nơi cao hơn 250mm.

Tin cảnh báo mưa lớn - Phát lúc 15h30/17/11

Tin cảnh báo mưa lớn - Phát lúc 15h30/17/11

1. Cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao hoạt động nên từ ngày 19 đến ngày 21/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to, cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 19 đến ngày 20/11. Tổng lượng mưa các địa phương phổ biến từ 100 - 200mm, vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây Nam có nơi cao hơn 250mm.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (SUY YẾU TỪ BÃO SỐ 7)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (SUY YẾU TỪ BÃO SỐ 7)

Chiều tối nay (02/11), sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 16 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.


Các tin khác

1 2 3 ... 198 199 200  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan