Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin bão, áp thấp nhiệt đới

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 7

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 7

Sáng nay (03/11), sau khi đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 7) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tin Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Suy yếu từ bão số 7) - Phát lúc 08h00/03/11

Tin Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Suy yếu từ bão số 7) - Phát lúc 08h00/03/11

Hồi 07 giờ ngày 03/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (SUY YẾU TỪ BÃO SỐ 7)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (SUY YẾU TỪ BÃO SỐ 7)

Chiều tối nay (02/11), sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 16 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 10 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 07 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12

Tin bão trên Biển Đông - Phát lúc 05h00/02/11

Tin bão trên Biển Đông - Phát lúc 05h00/02/11

​1. Hiện trạng bão Hồi 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão trên Biển Đông - Phát lúc 02h00/02/11

Tin bão trên Biển Đông - Phát lúc 02h00/02/11

​1. Hiện trạng bão Hồi 01 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

​TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

​TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 04 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 01 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

1. Hiện trạng bão Hồi 22 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

1. Hiện trạng bão Hồi 19 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 22 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG  (CƠN BÃO SỐ 7)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7)

Hồi 19 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão trên Biển Đông - Phát lúc 17h00/30/10

Tin bão trên Biển Đông - Phát lúc 17h00/30/10

​1. Hiện trạng bão Hồi 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão trên Biển Đông - Cơn bão số 7 - Phát lúc 14h00/30/10

Tin bão trên Biển Đông - Cơn bão số 7 - Phát lúc 14h00/30/10

​1. Hiện trạng bão Hồi 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão trên Biển Đông - cơn bão số 7 - Phát lúc 08h00/30/10

Tin bão trên Biển Đông - cơn bão số 7 - Phát lúc 08h00/30/10

Hồi 07 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão trên Biển Đông - Cơn bão số 7 năm 2022 - Phát lúc 05h00/30/10

Tin bão trên Biển Đông - Cơn bão số 7 năm 2022 - Phát lúc 05h00/30/10

Sáng sớm nay (30/10) bão NALGAE đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 07 năm 2022

Tin bão gần Biển Đông

Tin bão gần Biển Đông

1. Hiện trạng bão Hồi 01 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão NALGAE ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.


Các tin khác

1 2 3 ... 90 91 92  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan