Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin không khí lạnh

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (09/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (07/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (06/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (06/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (28/01), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Hiện nay (28/01), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (27/01), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Hiện nay (27/01), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Hiện nay (24/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (24/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8. Thời tiết các địa phương Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa, có nơi mưa vừa, riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 - 19 độ C.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (24/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8. Thời tiết các địa phương Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa, có nơi mưa vừa, riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 - 19 độ C.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (23/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (22/01), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (22/01), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Trên Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (22/01), bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang tăng cường xuống phía Nam.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (21/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (20/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bộ.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (20/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (20/01), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh 6, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.


Các tin khác

1 2 3 ... 41 42 43  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan