Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin không khí lạnh

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (01/4), có một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc dang di chuyển xuống phía nam và đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày 11/3 các địa phương trong tỉnh vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. Vùng biển có gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5. Nhiệt độ thấp nhấp trong đợt xuống khoảng 22 - 240C.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa: Từ ngày hôm nay 21 đến hết ngày mai 22/01, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 60mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nhiệt độ xuống thấp: Từ ngày 22 đến ngày 24/01 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt khả năng xuống 18 - 200C. Cảnh báo gió mạnh: Các địa phương ven biển có gió cấp 3 - cấp 4; vùng biển Quảng Nam từ ngày hôm nay 21/01 có gió cấp 5, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển từ 2.0 - 3.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Chiều nay (20/01), không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo: Tối và đêm nay (20/01), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Chiều tối nay (20/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; đêm nay ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa: Từ đêm nay 16 đến ngày 18/01, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nhiệt độ xuống thấp: Từ ngày 17 đến ngày 19/01 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ngày khả năng xuống 18 - 200C. Cảnh báo gió mạnh: Các địa phương ven biển có gió cấp 3 - cấp 4; vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển từ 1.5 - 2.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Sáng nay (16/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa: Từ ngày 16 đến ngày 18/01, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa; tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nhiệt độ xuống thấp: Từ ngày 17 đến ngày 19/01 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt khả năng xuống 20 - 220C. Cảnh báo gió mạnh: Các địa phương ven biển có gió cấp 3 - cấp 4; vùng biển Quảng Nam có gió cấp 4 - cấp 5, sau tăng lên cấp 6. Sóng biển từ 1.5 - 2.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm nay 27 đến ngày 30/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến vùng núi Tây Bắc từ 70 - 120mm,vùng núi Tây Nam và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 100 - 200mm có nơi lớn hơn 200mm. Cảnh báo nhiệt độ xuống thấp: từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt khả năng xuống 16 - 180C. Cảnh báo gió mạnh: ven biển có gió mạnh cấp 4, giật cấp 5; vùng biển cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển từ 2.5 - 3.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày hôm nay 27 đến ngày 30/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến vùng núi Tây Bắc từ 70 - 120mm,vùng núi Tây Nam và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 100 - 200mm có nơi lớn hơn 200mm. Cảnh báo nhiệt độ xuống thấp: từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt khả năng xuống 16 - 180C. Cảnh báo gió mạnh: ven biển có gió mạnh cấp 4, giật cấp 5; vùng biển cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển từ 2.5 - 3.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo nhiệt độ xuống thấp: từ ngày 27/12/2018 đến ngày 04/01/2019 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt khả năng xuống 16 - 180C. Cảnh báo gió mạnh: ven biển có gió mạnh cấp 4, giật cấp 5; vùng biển cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển từ 2.5 - 3.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày mai (23/12) đến ngày (24/12), các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi lớn hơn 50mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ ngày mai (23/12) đến ngày 24/12 vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh 5, sau mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay (22/12): Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng gần sáng và ngày mai (23/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Cảnh báo mưa to: Chiều và đêm nay (12/12) đến ngày 16/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi lớn hơn 300mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ ngày hôm nay (12/12) đến ngày 17/12 vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm nay (11/12) đến ngày 14/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi lớn hơn 250mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ đêm nay (11/12) đến ngày 17/12 vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

​TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

​TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm nay (11/12) đến ngày 14/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi lớn hơn 250mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ ngày hôm nay (11/12) vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh 5, mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm (11/12) đến ngày 14/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi lớn hơn 200mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ ngày (11/12) vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh 5, mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa to: Từ đêm nay (07/12) đến ngày 12/12, các địa phương Quảng Nam có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi lớn hơn 150mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ ngày đêm nay (07/12) đến ngày 12/12, vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Cảnh báo mưa to: Từ đêm 07/12 đến ngày 12/12, các địa phương Quảng Nam có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 70 -150mm, có nơi lớn hơn 150mm. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ đêm 07/12 đến ngày 12/12, vùng biển Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

​TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Thời tiết Quảng Nam trong 24 giờ tới: Trên đất liền: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4. Vùng biển Quảng Nam: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 5, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1.0 - 2.0m, sau tăng lên 1.75 - 2.75m. Tình trạng biển: Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.


Các tin khác

1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

16.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan