Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (13/7), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, các địa phương trong tỉnh, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (13/7), nắng nóng tiếp tục duy trì tại các địa phương trong tỉnh, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 36 độ C

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (12/7), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (12/7), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (11/7), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (11/7), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (20/6), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (19/6), nắng nóng tiếp tục mở rộng ra, nhiệt độ cao nhất ngày ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (17/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, nhưng với cường độ gay gắt giảm dần, ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (16/6), nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra, nhưng với cường độ gay gắt giảm dần, ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (15/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (15/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (14/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (13/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (11/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (10/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (10/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (09/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra nhưng có xu thế giảm dần, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (09/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra nhưng có xu thế giảm dần, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 49 50 51 52  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan