Trang nhất » Tin Tức

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức
Từ tìm kiếm :
Lựa chọn kiểu tìm kiếm :
Tìm kiếm trong chủ đề :
Thời gian : Đến ngày
Kết quả tìm kiếm trên Tin tức

. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 30 đến 19 giờ ngày 31, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phổ biến từ 70 - 140mm, có nơi trên 140mm như trạm TV Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 151mm....

31/03/2022 -
Nguồn tin : -/-

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 30 đến 13 giờ ngày 31, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 70mm như đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 76mm, KT Trà My (huyện Bắc Trà My) 103mm....

31/03/2022 -
Nguồn tin : -/-

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 30 đến 07 giờ ngày 31, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa. Tổng lượng mưa các địa phương phổ biến từ 10 - 30mm....

31/03/2022 -
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 30 đến 01 giờ ngày 31, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào....

31/03/2022 -
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 27 đến 07 giờ ngày 28, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; lượng mưa ở vùng núi phía Bắc phổ biến từ 16 - 30mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến 100 - 200mm, có nơi cao hơn như: Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành)......

28/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 27 đến 01 giờ ngày 28, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; lượng mưa ở vùng núi phía Bắc phổ biến từ 16 - 30mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến 100 - 200mm, có nơi cao hơn như: Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành)......

28/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 26 đến 13 giờ ngày 27, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; lượng mưa ở vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10 - 30mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến 70 - 170mm, có nơi cao hơn như: Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành)......

27/12/2021 -
Nguồn tin : -/-

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 26 đến 07 giờ ngày 27, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi cao hơn như: Đo mưa Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 200mm, Đo mưa Núi Thành (huyện Núi Thành) 208mm, Đo mưa Xuân Bình (huyện......

27/12/2021 -
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 25 đến 19 giờ ngày 26, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 90mm, có nơi cao hơn như: trạm Thủy văn Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức) 202mm, Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 230mm, Đo mưa Tiên Phước......

26/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 25 đến 01 giờ ngày 26, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to lượng mưa ở vùng núi phía Bắc phổ biến từ 8 - 15mm, vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến 30 - 60mm, có nơi cao hơn như: Đo mưa Tiên Phước (huyện Tiên Phước)......

26/12/2021 -
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 24 đến 13 giờ ngày 25, các địa phương trong tỉnh có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm....

25/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Trong 24 giờ tới các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; 48 giờ tới mưa giảm dần chỉ còn có mưa vài nơi đến rải rác. Từ 19 giờ ngày 19 đến 19 giờ ngày 21/12 các địa phương các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh......

19/12/2021 -
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 18 đến 13 giờ ngày 19/12 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến dưới 10mm, vùng núi phía Nam và vùng đồng bằng phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi cao hơn 50mm như: trạm đo mưa Núi......

19/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 18 đến 07 giờ ngày 19/12 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các địa phương phía Bắc tỉnh có lượng mưa phổ biến dưới 10mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi cao hơn như: trạm đo mưa Núi Thành (huyện Núi......

19/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 18 đến 01 giờ ngày 19/12 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, với lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến dưới 10mm, vùng núi phổ biến từ 10 - 30mm....

19/12/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 29 đến 07 giờ ngày 30/11 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 20 - 55mm, có nơi cao hơn như: Trạm KT Trà My (huyện Bắc Trà My) 73mm, đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 93mm,......

30/11/2021 -
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 29 đến 01 giờ ngày 30/11 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi cao hơn như: trạm đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 116mm, đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành)......

30/11/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 28 đến 13 giờ ngày 29/11 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 40 - 70mm; vùng núi phía Nam phổ biến từ 60 - 100mm, có nơi cao hơn......

29/11/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 07 giờ ngày 28 đến 07 giờ ngày 29/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phía Bắc phổ biến từ 40 - 60mm; phía Nam phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi cao hơn như: Trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 124mm,......

29/11/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 27 đến 19 giờ ngày 28/11 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phía Bắc phổ biến từ 10 - 40mm; phía Nam phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi cao hơn như: Đo mưa Núi Thành (huyện Núi Thành) 132mm,......

28/11/2021 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-
  Trang trước  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  Trang sau
Tìm thấy tổng cộng 408 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!
Mở rộng trên Internet :
Google
Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site http://quangnam.kttvttb.vn
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

21.09.2021 07:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan