BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
I. Dự báo đêm 06 ngày 07/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 88 đến 98%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
I. Dự báo đêm 06 ngày 07/11/2023 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 88 đến 98%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 82 đến 95%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 93%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
Độ ẩm từ 88 đến 94%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 98%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 98%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông.
Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 98%.                                                 
Gió nhẹ.
 
II. Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 07 ngày 08/11/2023 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào. 24 29 Tây Bắc 2 - 4
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào. 24 27 Tây Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào. 25 28 Tây Bắc 2 - 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào. 25 29 Tây Bắc 2 - 4
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào. 23 27 - -
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào. 23 29 - -
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào. 23 27 - -
Đêm 08 ngày 09/11/2023 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. 24 29 Tây Bắc 2 - 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. 24 27 Tây Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 28 Tây Bắc 2 - 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 29 Tây Bắc 2 - 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 23 27 - -
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 23 29 - -
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 23 27 - -