BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
I. Dự báo đêm 04 ngày 05/11/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Độ ẩm từ 70 đến 96%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
I. Dự báo đêm 04 ngày 05/11/2023 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Độ ẩm từ 70 đến 96%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 70 đến 96%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 94%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Độ ẩm từ 70 đến 96%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều có lúc có mưa rào.
Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 98%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn.
Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 98%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn.
Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 98%.                                                 
Gió nhẹ.
II. Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 05 ngày 06/11/2023 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 25 30 Tây Bắc 2 - 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 25 29 Tây Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 25 30 Tây Bắc 2 - 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 25 31 Tây Bắc 2 - 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 24 30 - -
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 24 30 - -
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. 23 29 - -
Đêm 06 ngày 07/11/2023 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 24 29 Tây Bắc 2 - 4
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 24 28 Tây Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 25 29 Tây Bắc 2 - 4
TT Núi Thành C Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 24 29 Tây Bắc 2 - 4
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 23 28 - -
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 23 29 - -
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào và dông. 23 28 - -