Trang nhất » Tin Tức

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức
Từ tìm kiếm :
Lựa chọn kiểu tìm kiếm :
Tìm kiếm trong chủ đề :
Thời gian : Đến ngày
Kết quả tìm kiếm trên Tin tức

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 80%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

21/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

I. Dự báo đêm 19 ngày 20/8/2023 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 56 đến 86%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

19/08/2023 -
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (18/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.7 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.0 độ C, độ ẩm 54%....

18/08/2023 -
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (17/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.9 độ C, độ ẩm 53%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.3 độ C, độ ẩm 50%....

18/08/2023 -
Nguồn tin : -/-

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Độ ẩm từ 53 đến 90%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

15/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (15/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.7 độ C, độ ẩm 58%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.8 độ C, độ ẩm 46%....

15/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (14/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.5 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 38.0 độ C, độ ẩm 48%....

15/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt....

13/08/2023 -
Nguồn tin : -/-

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C. Độ ẩm từ 48 đến 85%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

12/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (12/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.0 độ C, độ ẩm 48%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 48%....

12/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C. Độ ẩm từ 43 đến 85%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

11/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (11/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 39.2 độ C, độ ẩm 43%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 37.3 độ C,......

11/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (10/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 38.7 độ C, độ ẩm 42%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 37.5 độ C, độ ẩm 48%....

11/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C. Độ ẩm từ 43 đến 88%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

10/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (10/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 38.5 độ C, độ ẩm 42%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.8 độ C, độ ẩm 48%....

10/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ C. Độ ẩm từ 43 đến 80%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

09/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (09/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.6 độ C, độ ẩm 45%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 37.1 độ C, độ ẩm 41%....

09/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (08/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.8 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.9 độ C, độ ẩm 43%....

09/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C. Độ ẩm từ 48 đến 80%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3....

08/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (08/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.9 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.0 độ C, độ ẩm 43%....

08/08/2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-
  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 209, 210, 211  Trang sau
Tìm thấy tổng cộng 4207 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!
Mở rộng trên Internet :
Google
Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site http://quangnam.kttvttb.vn
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

21.09.2021 07:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan