Trang nhất » Tin Tức

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức
Từ tìm kiếm :
Lựa chọn kiểu tìm kiếm :
Tìm kiếm trong chủ đề :
Thời gian : Đến ngày
Kết quả tìm kiếm trên Tin tức

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (12/7) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.1 độ C, độ ẩm 58%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.1 độ C, độ ẩm 67%....

12/07/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Nắng nóng đã xảy ra ở các địa phương trong tỉnh. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ hôm nay (10/7) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.3 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 56%....

10/07/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (02/7) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 53%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 59%....

02/07/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (29/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.4 độ C, độ ẩm 59%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 59%....

29/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (29/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.4 độ C, độ ẩm 59%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.0 độ C, độ ẩm 59%....

29/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (20/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.7 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.8 độ C, độ ẩm 53%....

20/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (19/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.6 độ C, độ ẩm 50%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.4 độ C, độ ẩm 53%....

19/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (17/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.7 độ C, độ ẩm 46%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.0 độ C, độ ẩm 56%....

17/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (13/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 37.5 độ C, độ ẩm 47%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.7 độ C, độ ẩm 53%....

13/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (11/6) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.2 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 49%....

11/06/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (28/5) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.1 độ C, độ ẩm 65%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 33.5 độ C, độ ẩm 72%....

28/05/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (11/5) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.5 độ C, độ ẩm 61%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 59%....

11/05/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (02/5) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.8 độ C, độ ẩm 63%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 37.0 độ C, độ ẩm 61%....

02/05/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (02/5) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 34.7 độ C, độ ẩm 63%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.6 độ C, độ ẩm 61%....

02/05/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (01/5) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 40.1 độ C, độ ẩm 48%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 39.1 độ C, độ ẩm 42%....

01/05/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (30/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 40.5 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 40.6 độ C (cao hơn giá trị lịch sử......

30/04/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (29/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 40.5 độ C, độ ẩm 49%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 40.2 độ C, độ ẩm 38%....

29/04/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (29/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 39.7 độ C, độ ẩm 49%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 39.2 độ C, độ ẩm 38%....

29/04/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm nay (28/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 39.8 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 39.4 độ C, độ ẩm 45%....

28/04/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (28/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 39.7 độ C, độ ẩm 51%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 39.2 độ C, độ ẩm 45%....

28/04/2024 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam
Nguồn tin : -/-
1, 2, 3 ... 68, 69, 70  Trang sau
Tìm thấy tổng cộng 1386 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!
Mở rộng trên Internet :
Google
Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site http://quangnam.kttvttb.vn
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan