TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (20/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.8 độ C, độ ẩm 54%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.5 độ C, độ ẩm 51%.
1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ trưa hôm nay (20/4) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.8 độ C, độ ẩm 54%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.5 độ C, độ ẩm 51%.
2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Các địa phương tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45 - 60%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 - 16 giờ.
- Dự báo chi tiết:
 
Thời điểm dự báo
 
Khu vực ảnh hưởng
Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm
tương đối
thấp nhất (%)
Thời gian nóng (giờ)
21/4/2024 Vùng Đồng bằng phía Bắc 35 - 37 55 - 60 11 - 15
Vùng Đồng bằng phía Nam 36 - 38 53 - 58 10 - 16
Vùng núi phía Bắc 36 - 38 45 - 50 10 - 16
Vùng núi phía Nam 36 - 38 45 - 50 10 - 16
22/4/2024 Vùng Đồng bằng phía Bắc 35 - 37 53 - 58 11 - 15
Vùng Đồng bằng phía Nam 36 - 38 50 - 55 10 - 16
Vùng núi phía Bắc 36 - 38 45 - 50 10 - 16
Vùng núi phía Nam 36 - 38 45 - 50 10 - 16
Ghi chú: Vùng Đồng bằng phía Bắc gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Vùng Đồng bằng phía Nam gồm: Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành; Vùng Núi phía Bắc gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang; Vùng núi phía Nam gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn.
Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới
3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh.
4. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: Cấp 1.
5. Dự báo tác động của nắng nóng: Trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, các địa phương cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày lên cao và độ ẩm không khí xuống thấp; vì vậy, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực trung du và vùng núi, cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư. Đề phòng nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân, cây trồng và vật nuôi.
 
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 20 giờ 00 ngày 20/4.
Tin phát lúc 14 giờ 00 phút

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam