TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 07 giờ ngày 14 đến 07 giờ ngày 15/11 ở các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 35 - 70mm, các địa phương vùng núi phổ biến từ 100 - 200mm; có nơi lớn hơn 200mm như: trạm Thuỷ văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 278mm.
1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 07 giờ ngày 14 đến 07 giờ ngày 15/11 ở các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 35 - 70mm, các địa phương vùng núi phổ biến từ 100 - 200mm; có nơi lớn hơn 200mm như: trạm Thuỷ văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 278mm.
2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24  đến 48 giờ giờ tới:
- Từ 07 giờ ngày (15/11) đến 07 giờ ngày (17/11): Các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến như sau: các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến từ 60-180mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.
- Dự báo chi tiết:
Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm)
TP Tam Kỳ 24 giờ tới 30-80
TP Hội An 30-80
TX Điện Bàn 30-80
TT Núi Thành 40-90
TT Trà My 70-150
TT Thạnh Mỹ 30-80
TT Prao 30-80
TP Tam Kỳ 24 - 48 giờ tới 40-90
TP Hội An 30-80
TX Điện Bàn 30-80
TT Núi Thành 50-100
TT Trà My 80-180
TT Thạnh Mỹ 40-90
TT Prao 40-90
3. Cảnh báo: Từ sáng ngày 17/11 tình hình mưa lớn ở các địa phương trong tỉnh có xu hướng giảm dần, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. Sau đó có khả năng kết thúc đợt mưa lớn này.
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
5. Dự báo tác động của mưa lớn (nếu có):
Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; Gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.
Mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do mưa lớn gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.