BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2015)
Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN
1. Khu vực Quảng Nam:
Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng.
Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.
Vùng núi: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.
2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.
3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.
4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.
II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa trên 10km.
Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.
Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.
Tình trạng biển: Bình thường.
III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.
Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Tác giả bài viết: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam