BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 90%. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
Dự báo đêm 13 ngày 14/4/2024 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 60 đến 90%.
Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.
Độ ẩm từ 60 đến 90%.
Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
Độ ẩm từ 55 đến 85%.
Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 55 đến 85%.
Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 55 đến 95%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 53 đến 90%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.
Độ ẩm từ 53 đến 90%.
Gió nhẹ.

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam