BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 95%. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.
Dự báo đêm 18 ngày 19/11/2023 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 95%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 95%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 93%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 95%.
Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 - cấp 4.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 97%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 97%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 97%.                                                 
Gió nhẹ.

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam