​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 75 đến 95%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
Dự báo đêm 25 ngày 26/10/2023 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 75 đến 95%.
Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.
Độ ẩm từ 73 đến 95%.
Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 73 đến 93%.
Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Độ ẩm từ 75 đến 93%.
Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 98%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.
Độ ẩm từ 65 đến 98%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.
Độ ẩm từ 65 đến 98%.                                                 
Gió nhẹ.

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam