​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 95%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
I. Dự báo đêm 18 ngày 19/01/2022 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 95%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 95%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 93%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 95%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 99%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 97%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 97%.
Gió nhẹ.
II. Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 19 ngày 20/01/2022 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 19 26 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 19 25 Đông Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 20 25 Đông Bắc 2 - 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 20 26 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 18 25 Đông Bắc 1 - 3
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 18 25 Đông Bắc 1 - 3
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 18 24 Đông Bắc 1 - 3
Đêm 20 ngày 21/01/2022 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 19 26 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. 19 26 Đông Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. 20 26 Đông Bắc 2 - 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 20 27 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. 18 26 Đông Bắc 1 - 3
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. 18 26 Đông Bắc 1 - 3
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. 18 25 Đông Bắc 1 - 3

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam