​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
I. Dự báo đêm 01 ngày 02/01/2022 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 97%.
Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 97%.
Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 95%.
Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 97%.
Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 90 đến 99%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 88 đến 97%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 88 đến 97%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
 
II. Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 02 ngày 03/01/2022 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 20 25 Đông Bắc 3 - 5
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 20 25 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 21 25 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 21 26 Đông Bắc 3 - 5
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 20 24 Đông Bắc 1 - 3
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, ngày nắng gián đoạn. 19 24 Đông Bắc 1 - 3
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, ngày nắng gián đoạn. 19 23 Đông Bắc 1 - 3
Đêm 03 ngày 04/01/2022 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 20 26 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 20 25 Đông Bắc 2 - 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 21 26 Đông Bắc 2 - 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. 21 27 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng gián đoạn. 19 25 Đông Bắc 2 - 4
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng gián đoạn. 19 25 Đông Bắc 1 - 3
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng gián đoạn. 18 24 Đông Bắc 1 - 3

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam