​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, chiều mai có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 97%.
I. Dự báo đêm 16 ngày 17/12 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 97%.
Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 97%.
Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 95%.
Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 95%.
Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3, chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 87 đến 99%.
Gió nhẹ, chiều mai có gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 97%.
Gió nhẹ, chiều mai có gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, chiều mai có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 97%.
Gió nhẹ, chiều mai có gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
 
II. Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 17 ngày 18/12 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa. 20 24 Đông Bắc 7 - 9
TP Hội An Có mưa. 20 23 Đông Bắc 7 - 9
TX Điện Bàn Có mưa. 21 24 Đông Bắc 7 - 9
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to. 22 25 Đông Bắc 7 - 9
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to. 20 24 Đông Bắc 5 - 7
TT Thạnh Mỹ Có mưa. 19 25 Đông Bắc 5 - 7
TT Prao Có mưa. 19 24 Đông Bắc 5 - 7
Đêm 18 ngày 19/12 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa. 19 22 Đông Bắc 7 - 9
TP Hội An Có mưa. 19 22 Đông Bắc 7 - 9
TX Điện Bàn Có mưa. 20 22 Đông Bắc 7 - 9
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to. 21 23 Đông Bắc 7 - 9
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to. 19 22 Đông Bắc 5 - 7
TT Thạnh Mỹ Có mưa. 18 22 Đông Bắc 5 - 7
TT Prao Có mưa. 18 21 Đông Bắc 5 - 7

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam