BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.Nhiệt độ từ 17 đến 28 độ C.Độ ẩm từ 57 đến 96%.Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
I- Dự báo đêm 06 ngày 07/02/2020 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 17 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 57 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 55 đến 94%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 55 đến 94%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 57 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 72 đến 98%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 70 đến 96%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.
Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 70 đến 96%.
Gió nhẹ.
 
 
II- Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 07 ngày 08/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 19 26 Đông Bắc 4 - 6
TP Hội An Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 19 26 Đông Bắc 4 - 6
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 20 27 Đông Bắc 4 - 6
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 19 26 Đông Bắc 4 - 6
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 18 26 Đông Bắc 2 - 4
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 18 26 Đông Bắc 2 - 4
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày có lúc có mưa, mưa rào 18 25 Đông Bắc 2 - 4
Đêm 08 ngày 09/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm trời lạnh 20 25 Đông Bắc 4 - 6
TP Hội An Có lúc có mưa, đêm trời lạnh 20 25 Đông Bắc 4 - 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, đêm trời lạnh 21 26 Đông Bắc 4 - 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm trời lạnh 21 26 Đông Bắc 4 - 6
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm trời rét 19 25 Đông Bắc 2 - 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, đêm trời rét 18 25 Đông Bắc 2 - 4
TT Prao Có lúc có mưa, đêm trời rét 18 24 Đông Bắc 2 - 4

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam