BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  
Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 94%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
I- Dự báo đêm 03 ngày 04/01/2020 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 65 đến 94%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 63 đến 92%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 63 đến 92%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 65 đến 94%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 70 đến 98%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 96%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.
Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 68 đến 96%.
Gió nhẹ.
II- Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 04 ngày 05/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 -  -
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 29 -  -
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 -  -
Đêm 05 ngày 06/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 29 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 - -
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 29 - -
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 - -

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam