BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 94%. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
 
I- Dự báo đêm 02 ngày 03/01/2020 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 94%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 92%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 92%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 94%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 98%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió nhẹ.
II- Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 03 ngày 04/01 TP Tam Kỳ Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 26 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 27 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26 -  -
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 27 -  -
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 26 -  -
Đêm 04 ngày 05/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 26 - -
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 26 - -
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 25 - -

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam