​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, đêm trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
I- Dự báo đêm 01 ngày 02/01/2020 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, đêm trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, đêm trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa, đêm trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 78 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, đêm có lúc mưa vừa, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 80 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, đêm có lúc mưa vừa, trời lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.
Độ ẩm từ 81 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, , trưa chiều giảm mây nắng yếu.
Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.
Độ ẩm từ 81 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
II- Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 02 ngày 03/01 TP Tam Kỳ Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 20 27 -  -
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 19 28 -  -
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 19 27 -  -
Đêm 03 ngày 04/01 TP Tam Kỳ Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 19 27 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 20 26 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 19 26 - -
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 19 27 - -
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có  sương mù, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. 19 26 - -

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam