BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Độ ẩm từ 83 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
I- Dự báo đêm 31/12/2019 ngày 01/01/2020 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 23 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
II- Dự báo 2 - 3 ngày tới:
 
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 01 ngày 02/01/2020 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 21 24 Đông Bắc 4 - 6
TP Hội An Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 22 24 Đông Bắc 4 - 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 22 25 Đông Bắc 4 - 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 21 24 Đông Bắc 4 - 6
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 20 23 - 2 - 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 20 23 - 2 - 4
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 20 23 - 2 - 4
Đêm 02 ngày 03/01/2020 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 20 24 Đông Bắc 2 - 4
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 21 25 Đông Bắc 3 - 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 21 25 Đông Bắc 3 - 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 21 25 Đông Bắc 2 - 4
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 20 24 - -
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm trời lạnh. 19 24 - -
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm trời lạnh. 19 23 - -

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam