​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Độ ẩm từ 85 đến 98%. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
I- Dự báo đêm 26 ngày 27/12 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào, ngày có lúc mưa vừa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào, ngày có lúc mưa vừa, đêm trời lạnh.
Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 85 đến 98%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày có lúc có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày có lúc có mưa, mưa rào.
Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Độ ẩm từ 83 đến 96%.
Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.
II- Dự báo 2 - 3 ngày tới:
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 27 ngày 28/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 20 24 Đông Bắc 5 - 7
TP Hội An Có lúc có mưa. 21 25 Đông Bắc 5 - 7
TX Điện Bàn Có lúc có mưa. 21 25 Đông Bắc 5 - 7
TT Núi Thành Có mưa, có lúc mưa vừa. 20 24 Đông Bắc 5 - 7
TT Trà My Có mưa, có lúc mưa vừa. 20 23 - 2 - 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa. 19 24 - 2 - 4
TT Prao Có lúc có mưa. 19 23 - 2 - 4
Đêm 28 ngày 29/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 20 25 Đông Bắc 5 - 7
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ. 21 26 Đông Bắc 5 - 7
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ. 21 26 Đông Bắc 5 - 7
TT Núi Thành Có lúc có mưa. 20 25 Đông Bắc 5 - 7
TT Trà My Có lúc có mưa. 20 24 - 2 - 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ. 19 25 - 2 - 4
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ. 19 24 - 2 - 4

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam