​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 60 đến 90%. Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.
I- Dự báo đêm 11 ngày 12/8 (24 giờ tới)
1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 60 đến 90%.
Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.
2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
Độ ẩm từ 58 đến 88%.
Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.
3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 58 đến 88%.
Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.
4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.
Độ ẩm từ 58 đến 90%.
Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.
5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.
Độ ẩm từ 62 đến 95%.
Gió nhẹ.
6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.
Độ ẩm từ 60 đến 93%.
Gió nhẹ.
7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.
Độ ẩm từ 60 đến 93%.
Gió nhẹ.

Tác giả bài viết: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam