Trang nhất » Tin Tức » Thời tiết thủy văn nguy hiểm » Tin nắng nóng

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (03/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (02/6), nắng nóng tiếp tục mở rộng, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (01/6), nắng nóng tiếp tục mở rộng, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (01/6), nắng nóng tiếp tục mở rộng, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (31/5), nắng nóng tiếp tục mở rộng, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Nhiệt độ cao nhất tại các địa phương Quảng Nam cụ thể như sau: Trạm Khí tượng Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) 37.0 độ C, Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 37.1 độ C. Ngày mai (11/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh tuy nhiên mức độ không còn gay gắt nữa, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (10/5), nắng nóng, có nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài 1 - 2 ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (10/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài 1 - 2 ngày tới.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (09/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (08/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (08/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (17/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra, ở các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (07/5), nắng nóng tiếp tục mở rộng, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày mai (06/5), nắng nóng tiếp tục mở rộng, các địa phương trong tỉnh có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Nhiệt độ cao nhất tại các địa phương trong tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) 36.2 độ C, Trà My (huyện Bắc Trà My) 36.7 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Trưa hôm nay (14/4), các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 40.1 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 39.1 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40.5 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm qua (13/4), các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40.2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.4 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Trưa hôm nay (13/4), các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39.2 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 39.2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40.0 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm qua (12/4), một số địa phương vùng núi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, một số nơi trên 36 độ như: Khe Sanh (Quảng Trị) 37.5 độ C, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 36.9 độ C.

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm qua (11/4), các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ, một số nơi trên 38 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.3 độ C, T.p Đà Nẵng 39.4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.8 độ C.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 51 52 53  Trang sau
 

Tin tức và sự kiện

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CÁC KIẾN THỨC VỀ LŨ. KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI LŨ XẢY RA

20.09.2021 08:35


Tỉnh Quảng Nam có địa hình phần lớn là đồi núi dốc chiếm hơn 70% diện tích đất tự nhiên nên khả năng tập trung nước nhanh. Lượng mưa trong mùa lũ lớn, sông suối ngắn và dốc do đó mà lũ ở lưu vực xảy ra rất ác liệt với cường suất lũ lớn. Lũ trên các sông trên lưu vực có đủ các dạng lũ đơn, lũ kép, có...

Các website liên quan