Trang nhất » Giới thiệu

Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam
Khí tượng Quảng Nam

Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam

Các hệ thống cảnh báo lũ lụt hiện có tại Việt Nam thường thiếu tính linh hoạt và rất khó tiếp cận với nhiều nhóm người dùng. Một trong những nguyên nhân ở đây là thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão chưa được tích hợp với các dữ liệu không gian như GIS, bên cạnh đó các kết quả tính toán dự báo lũ bằng các phần mềm diễn toán chưa được phân phối trên WWW nhằm phục vụ cho những đối tượng ra quyết định.

 

Thời gian qua một nghiên cứu xây dựng một hệ thống thông tin về lũ lụt dựa trên Web hỗ trợ công tác chỉ huy phòng tránh lũ lụt được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia thuộc Viện Môi trường và tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam và Viện khí tượng thủy văn và môi trường. Mô hình E-Flood được đề xuất trong công trình này dựa trên nền tảng WebGIS là một hệ thống tích hợp dựa trên cơ sở dữ liệu, kết quả chạy Mike giúp hiển thị bản đồ ngập và chảy tràn trên lưu vực. Sự phân quyền cho phép các nhóm người dùng khác nhau có thể thể truy cập từ giao diện WWW, và họ có thể phân tích trực tuyến những thông tin về tình trạng ngập bằng cách sử dụng một số chức năng của GIS. Hệ thống E-Flood (FLOOD managEment software based on WebGIS technology for Quang Nam province - phần mềm quản lý lũ lụt dựa trên công nghệ WebGIS – áp dụng cho tỉnh Quảng Nam.) bước đầu được áp dụng cho tỉnh Quảng Nam với công cụ phân tích tương tác và công nghệ bản đồ, sử dụng hệ thống máy khách/ máy chủ sẽ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào bộ dữ liệu lớn, chi tiết của cơ sở dữ liệu không gian liên quan tới lũ lụt. Công cụ trực tuyến này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra.

 

Tin tức và sự kiện

Một năm thời tiết thủy văn nhiều biến động tại Quảng Nam

17.02.2017 08:17


​Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ đạt mức nóng kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm qua. Năm 2016 cũng là năm hiện tượng Elnino và Lanina thể hiện rất rõ trong thời gian đầu và cuối năm. Năm 2016, tình hình thời tiết, thủy văn tại Quảng Nam đã có biến động khác thường...

Các website liên quan